برقراری فوق العاده کمترتوسعه یافته و بدی آب‌وهوا از ابتدای سال جاری برای سه شهرستان استان ایلام
برقراری فوق العاده کمترتوسعه یافته و بدی آب‌وهوا از ابتدای سال جاری برای سه شهرستان استان ایلام

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام‌ گفت: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا(مناطق جنگی) از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ برای سه شهرستان آبدانان بدره و دره‌شهر اجرا خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جزمان به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، “علی درویشی” افزود: با رایزنی های فشرده با دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و توسعه منابع و مرکز فناوری وزارت خانه مقرر گردید احکام جدید همکاران فرهنگی در سه شهرستان آبدانان، دره شهر و بدره با برقراری فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱ اجرایی گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام اضافه کرد: پیش از این قرار بود برقراری این بند از احکام حقوقی از تاریخ ۲۹ تیرماه اجرایی شود، که با پیگیری و رایزنی مستمر با مسئولان وزارت آموزش و پرورش خوشبختانه اجرای حکم جدید همکاران فرهنگی در این سه شهرستان از ابتدای سال جاری خواهد بود.

  • نویسنده : ایرج ملکی