بیش از ۱۰۰میلیارد تومان سرمایه در گردش برای زنبورداران استان ایلام
بیش از ۱۰۰میلیارد تومان سرمایه در گردش برای زنبورداران استان ایلام

رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام گفت: به منظور ایجاد اشتغال، افزایش تولید، توسعه زنبورستان های استان و تامین نهاده های مورد نیاز زنبورداران بیش از ۱۰۰ملیاردتومان سرمایه در گردش برای زنبورداران استان تامین اعتبار شده که به زودی اجرایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، “آذرنوش عموزاده” در این جلسه که با حضور مدیرکل تعاون روستایی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان، شرکت ها و اتحادیه زنبورداران استان و جمعی از زنبورداران برگزار گردید، اظهار داشت: تشکیل ساختار منسجم، تشکیل تعاونی های فراگیر زیرنظر اتحادیه زنبورداران استان و تعاون روستایی باید در سطح استان نهادینه گردد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: وظیفه اتحادیه زنبورداران تکمیل زنجیره تولید، ایجاد کلینیک جهت تشخیص بیماری، ایجادآزمایشگاه جهت کیفیت عسل، بسته بندی و برندسازی می باشد.

  • نویسنده : ایرج ملکی