تمام کسانی که واکسینه شده اند می توانند در ایام اربعین از کشور خارج شوند
تمام کسانی که واکسینه شده اند می توانند در ایام اربعین از کشور خارج شوند

استاندار ایلام با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی به عمل آمده تمام کسانی که واکسینه شده اند می توانند در ایام اربعین ازکشور خارج شوند، گفت: در برگزاری اربعین دو سناریو محتمل است، در مرحله اول کلیه عوامل درگیر در برگزاری امر اربعین واکسینه شوند و در صورت همراهی مسئولین ملی و به خاطر قرار گرفتن ایلام در کریدور اربعین و مواجهه کل استان با خطر کرونا، پیشنهاد شد تمام مردم استان ایلام تا قبل از ایام اربعین واکسینه شوند.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، “محمد نوذری” در نشست ستاد اربعین استان به احتمالات برگزاری اربعین و تردد زوار اشاره کرد و افزود: در صورت برگزاری مراسم اربعین امسال دو رویه وجود دارد یا به صورت محدود و با ساختاری جدید در قالب کاروان ها با رعایت پروتکل های ویژه و تائیدیه واکسیناسیون انجام و یا همچون سال قبل با تعداد نامحدود با این تفاوت که تمام کسانی که شرکت می کنند باید واکسینه شده باشند، برگزار می شود.

وی اظهار داشت: کمیته های تخصصی و مسئولین استانی برنامه ریزی لازم را برای هر دو حالت داشته باشند و ضمن تکمیل زیرساخت های اربعین، می بایست کمیته های تخصصی در حوزه های مختلف و استانهای معین فعالیت خود را شروع کنند.

استاندار ایلام بر تامین آب پایدار، رعایت پروتکل ها و انجام واکسیناسیون در برگزاری اربعین امسال تاکید و تصریح کرد: اربعین یک کار جمعی است همه در آن نقش داشتند، ضرورت دارد کمیته ها فعالتر، پویاتر و جدی تر به صورت هفتگی جلسات را برگزار و نشست های تخصصی را دنبال کنند.

نوذری با بیان اینکه اربعین امسال با سالهای گذشته متفاوت است، خاطرنشان کرد: شرایط کرونا و وضعیت گرما، اربعین امسال را وارد شرایط خاصی کرده که اجرای پروتکل ها و محدودیتها از یک سو و وضعیت گرما از سوی دیگر مخاطرات، چالش ها و نیازمندی های خاص خود را دارد و ایجاد زیرساخت های اولیه از جمله تامین آب پایدار و امکاناتی از قبیل آب سردکن، یخ ساز و غیره ضروری است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه اعتبارات اربعین امسال به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص می یابد، گفت: با توجه به محدودیت منابع و اینکه اعتبارات استانی در حوزه زیرساختی هزینه می شود، ضرورت دارد کمیته ها از طریق وزارتخانه ها پیگیر اعتبارات ملی باشند تا منابع جدیدی را به اربعین تزریق کنیم.

وی با بیان اینکه به خاطر گرما و شرایط کرونا بیشترین مخاطرات اربعین در حوزه دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرد، از استقرار بیمارستان سیار با تمام امکانات از سوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام در مهران خبر داد و اظهار داشت: باید تلاش کرد تا امکانات و زیرساخت های حوزه سلامت در پایانه مرزی مهران تکمیل شود.

استاندار ایلام به تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و استانداری اشاره و از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای تامین زیرساخت های اربعین و اقدامات اولیه در پایانه مرزی مهران خبر داد و تصریح کرد: در تلاشیم زیرساخت های اولیه پایانه مرزی مهران در فصل گرما تکمیل گردد.

  • نویسنده : ایرج ملکی