خبرنگاران بازوان پرتوان دستگاه ها هستند/ خبرنگاران بدنبال حق طلبی باشند
خبرنگاران بازوان پرتوان دستگاه ها هستند/ خبرنگاران بدنبال حق طلبی باشند

مدیر کل بهزیستی استان ایلام گفت: خبرنگاران بازوان پرتوان دستگاه های اجرایی هستند.

به گزارش پایگاه خبری جزمان به نقل از روابط عمومی بهزیستی ایلام، “حسین نورعلیوند” روز سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران دارای معلولیت در محل این اداره کل در اهمیت رسالت این قشر افزود: بدون وجود خبرنگاران خدمات دستگاه های اجرایی منعکس نخواهد شد و مردم از آنها مطلع نمی شوند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید “محمود صارمی” گفت: شهادت این شهید والا مقام موجب شد تا خدمات خبرنگاران دیده شود چراکه حرفه آن بسیار مهم، حساس، ارزشمند و دشوار است.

وی اظهار کرد: خبرنگاران در کنار رعایت اصل صحت، سرعت و دقت باید بدنبال حق طلبی باشند و در این زمینه نه بدنبال تفرقه بلکه اتحاد و بی طرفی را در انعکاس مطالب سرلوحه کارشان قرار دهند.

مدیر کل بهزیستی ایلام با تاکید بر اینکه خبرنگاران با توجه به اهمیت رسالتشان باید از حدس و گمان بپرهیزند گفت: خبرنگار بدنبال واقعیت باشد و رویدادها را همانگونه که هست به عنوان نمایندگان افکار عمومی در جامعه انتشار دهند.

“صادق خزلی” معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان ایلام نیز در این آیین با اشاره به اهمیت خدمات بهزیستی به جامعه هدف و عموم مردم و گستردگی آنها از رسانه های مختلف گروهی استان خواست برای انعکاس این خدمات یاریگر بهزیستی باشند.

در این برنامه از “فریبا سبز مرادی”، “اعظم آریایی” و “آذر یعقوبیان” خبرنگاران دارای معلولیت جامعه هدف بهزیستی ایلام تقدیر شد.

  • نویسنده : ایرج ملکی