دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم آغاز شد
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم آغاز شد

مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور آغاز شد.

در مرحله اول این انتخابات که با حضور ۴ کاندیدا برگزار شده بود، آقایان پزشکیان و جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند.

  • نویسنده : الهام مهدیان