زمستان فصل بهارستان است/ بهار شکفتن فرهنگ کی می رسد
زمستان فصل بهارستان است/ بهار شکفتن فرهنگ کی می رسد

✍️مجتبی تابش

فرهنگ کلمه ای با ساختاری به قدمت تاریخ است که در بستر زمان شکل می گیرد. در کتاب فرهنگ فارسی معین از دو واژه ی “فر” و ” هنگ” به معنی: تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم از آن یاد می شود. همچنین در دیگر لغت نامه ها تعابیر و معانی گوناگونی برای آن تعریف شده است. معروفترین تعبیر از فرهنگ را ادوارد تایلر جامعه شناس بیان می کند: “فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در بر گیرنده ی دانستنیها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگری است که بوسیله ی انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده است”.
اکنون در کشور ما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولیان اصلی فرهنگ می دانند. آموزش و پرورش در مسیر تخصصی آموزش پایه و تا سنین خاصی نقش خود را ایفا می کند، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای تابعه به عنوان متولیان فرهنگ، هنر و رسانه نقش کلیدی و تاثیرگذاری بر فرهنگ اجتماعی و مذهبی را در لایه های مختلف اجتماع بر عهده دارند. نقشی که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت، چرا که فرهنگ به عنوان مکمل تمام جریانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف شده است. بدین سبب اگر فرهنگ هر جامعه ای تضعیف شود، آموزش، دین، سیاست و اقتصاد آن جامعه نیز به موازات آن مورد تضعیف قرار خواهد گرفت.
با این پیش زمینه و در جهت یادآوری نقش و تاثیر فرهنگ بر سیاست، دین و اقتصاد با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و با بررسی سخنرانی های انجام گرفته توسط کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک سوال اساسی پیش می آید. اینکه، چرا از فرهنگ و خادمان فرهنگ سخنی به میان نیامده است؟ به نظر یا نامزدهای انتخاباتی به نقش مقوله ی فرهنگ در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اطلاع چندانی ندارند یا برایشان چندان اهمیتی نداشته که دربرنامه هایشان به آن بپردازند.ساختاری که فرهنگ آن نادیده گرفته شود، بعید است مشکلات اقتصادی و سیاسی آن به تنهایی و بدون پشتوانه فرهنگ رو به بهبودی برود.
وقتی نام فرهنگ به میان می آید نمی شود از لایه هایی که حافظ منافع فرهنگ هستند و جامعه را در مسیر خود با زیبایی به پیش می برند نامی به میان نیاورد از اصحاب رسانه گرفته تا هنرمندان، از حافظان و متولیان قرآن و عترت گرفته تا پاسداران فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، از نویسندگان و شاعران تا فعالان چاپ و نشر و کارکنان و خادمان فرهنگ.
نامزدهای محترم دیدگاه خود را نسبت به اطلاع از میزان معیشت متولیان فرهنگ و رسانه و همچنین برنامه های خود را برای اصلاح آن کم کاری های پیشین بیان کنند.
باشد که در کنار مشارکت مردم فهیم ایران اسلامی و با همراهی متولیان و اصحاب فرهنگ و رسانه در یازدهم اسفند با مشارکت حداکثری خود تاریخ و اثری ماندگار ترسیم شود.