سعید رشنوادی، نماینده وزیر اقتصاد در استان شد
سعید رشنوادی، نماینده وزیر اقتصاد در استان شد

سعید رشنوادی طی حکمی از طرف سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده وزیر و رئیس شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، طی این حکم، کلیه دستگاه‌های وابسته به وزارت متبوع در استان مکلف به همکاری کامل و اجرای موارد ارجاعی احتمالی از طرف نماینده وزیر اقتصاد در استان خواهند بود.

خاطر نشان می شود، دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان شامل ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، مالیاتی، گمرکات، اموال تملیکی و شورای هماهنگی بیمه ها و بانک های استان می باشند.

  • نویسنده : ایرج ملکی