شرکت گاز ایلام به عنوان دستگاه برتر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر معرفی شد
شرکت گاز ایلام به عنوان دستگاه برتر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر معرفی شد

بر اساس ارزیابی های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، شرکت گاز ایلام در بین دستگاه های اجرایی استان عنوان دستگاه برتر در حوزه امر به معرف و نهی از منکر را کسب و شایسته تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری جزمان؛ دبیر ستاد امر به معرف و نهی از منکر استان ایلام گفت: گسترش خوبی ها و خشکاندن بدی ها با امر به معرف و نهی از منکر تحقق می یابد که نماد عشق انسان به مکتب الهی است.

حجت الاسلام «محمود حاتمی» طی لوح تقدیری خطاب به مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام، افزود: حاکمیت بخشیدن به ارزش های دینی در پرتو عمل به فریضتین امر به معرف و نهی از منکر امری پسندیده و مورد تأکید و توصیه بزرگان دین اسلام بوده است.

وی تصریح کرد: شرکت گاز استان ایلام در راستای تحقق و احیای امر به معرف و نهی از منکر و پیشبرد برنامه های فرهنگی این ستاد در قالب ماده ۲۳ قانون حمایت از آمران به معرف و ناهیان از منکر فعالیتی چشمگیر و در خور تحسین داشته است.

  • نویسنده : الهام مهدیان