مدیرکل حوزه دفتر استاندار ایلام منصوب شد
مدیرکل حوزه دفتر استاندار ایلام منصوب شد

" فرزاد ابراهیمی" از فرزندان شهرستان سیروان بعنوان سرپرست دفتر استاندار ایلام تعیین و منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری جزمان، ابراهیمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد که معاون دفتر استاندار، گزینش ،بازرسی و کارشناس دفتر استاندار در سوابق خود دارد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری جزمان