پتروشیمی ایلام هم بغض کرد
پتروشیمی ایلام هم بغض کرد

علیرضا معراجی/ آری در روزی که فریاد لبیک یا حسین در سرتاسر عالم طنین انداز شده، پتروشیمی ایلام به اورهال رفت و صدایش در میان فریادهای یا حسین گم شد

امروز اربعین و اینجا موکب پتروشیمی ایلام

یاد و نام حسین و فریاد یا حسین (ع) در طول تاریخ و سراسر گیتی رساتر، بلندتر و تاثیر گذار تر از هر صدا یی بوده و هست

اینجا موکب پتروشیمی ایلام است و کارکنان این شرکت فارغ از هیاهو و صدای کمپرسورها، اینبار گوش به نوا و ندای قلبشان داده و زمان را به لحظات سنگین اربعین سپرده اند و همچنان کار می کنند، اما اینبار در میان ازدحام و جمعیت عاشقان و زائران حسینی
رسم اینجا و هوای اینجا شاعرانگی و شیدایی ست
برای دل‌شان و عقیده شان کار می کنند و از گرمای طاقت فرسای کوره ها رها شده و دل به گرمای وجود زائران خسته و عاشق در موکب داده اند

اینجا مهندسین، بی خیال خستگی در شیفت کاری در لابه لا و پیچ و خم لوله ها و ولوها، راه و رسم عاشقی را برگزیده و روزهای استراحت خود را نذر نوکری عاشقان و راهروان کوی حضرت دوست کرده انده و خود را وقف خدمت در ازدحام زائران نموده اند
روزانه‌آغوش خود را، عاشقانه به روی هزاران زائر اباعبدالله می گشایند
آری امروز اربعین است و پتروشیمی هم به اورهال رفت و صدایی از او به گوش نمی رسد که صدای لبیک یا حسین از تمامی صداها بلند تر و رسا تر است

و کربلا را تو مپندار شهری در میان شهرها و نامی در میان نام ها. نه، کربلا حریم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین(ع) راهی بسوی حقیقت نیست