زمینه توسعه تعاونی‌ها در ایلام فراهم می شود
زمینه توسعه تعاونی‌ها در ایلام فراهم می شود

معاون اقتصادی استاندار ایلام گفت: زمینه توسعه تعاونی‌ها در ایلام فراهم می شود.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، شهریار عباسی در دیدار با سید امیرحسین جوزی، مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه استان ایلام از ظرفیت‌های خوبی در حوزه تعاون برخوردار است، گفت: برای توسعه تعاون در ایلام هم سرمایه لازم، هم انگیزه و هم میل به اشتغال انفرادی وجود دارد و با تکمیل این زنجیره می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه کرد.

وی یکی از مشکلات اساسی در حوزه تعاونی‌ها را عدم بسترسازی و کار فرهنگی عنوان کرد و اظهار کرد: در این زمینه ضرورت دارد دوره‌های آموزشی برای ترغیب و آگاهی بخشی به مردم با محوریت تعاونی برگزار شود و البته ظرفیت رسانه‌ها هم در این راستا اثرگذار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت ارشد استان زمینه لازم را برای مشارکت تعاونی‌ها فراهم می‌کند، افزود: یکی از مزایای توسعه تعاونی‌ها، خوداشتغالی است و از تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ نیز برای افزایش و توسعه تعاونی‌ها استفاده خواهد شد.

جوزی، مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار، یکی از مهمترین راه‌های تقویت فرهنگ کار و تلاش را ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون عنوان کرد و گفت: دولت به تحقق سند توسعه تعاون مصمم است.

وی با بیان اینکه تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی در توسعه اقتصاد کشور نقش دارد، افزود: تعاون در کشور با رویکرد کار گروهی و استفاده از تفکر جمعی و تجمیع سرمایه‌های خرد با هدف توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال تشکیل شد و باید ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور را محقق کند.

  • نویسنده : الهام مهدیان