جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 7 May , 2021
اطمینان و صحت عملکرد تاسیسات و تجهیزات  پالایشگاه ها به عهده بازرسی فنی است ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران

اطمینان و صحت عملکرد تاسیسات و تجهیزات پالایشگاه ها به عهده بازرسی فنی است

رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه بحث های کیفی و اطمینان از صحت تجهیزات و تاسیسات بسیار مهم است،گفت: بازرسی فنی ماموریت ویژه ای در خصوص حصول اطمینان و صحت عملکرد تاسیسات و تجهیزات شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز را دارد.