جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲ Friday, 22 September , 2023
۸۸۸۸ 27 شهریور 1402
معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام:

۸۸۸۸

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام از افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان این نهاد بر اساس مصوبه دولت خبر داد.

14 شهریور 1402

۱۴۱۷۲۰

02 شهریور 1402

۰۲۱۵۰۰

26 مرداد 1402

۸۷۸۶

14 تیر 1402

۱۴۲۱۲۳

11 تیر 1402

۱۱۱۴۳۲

19 اردیبهشت 1402

۱۱۱۱۱

به گزارش پایگاه خبری جزمان،

15 اردیبهشت 1402

۱۵۱۵۵۶

05 اردیبهشت 1402

۶۷۸۹

27 فروردین 1402

۵۶۷۷