جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 7 May , 2021
بایگانی‌های محمد کریمیان - صفحه 2 از 15 - پایگاه خبری جزمان
شناسایی  ۱۳۵ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۲ مورد فوتی ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

شناسایی ۱۳۵ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۲ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۴۷۹۲ نفر خبر داد.

شناسایی ۲۸۴ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۳ مورد فوتی ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

شناسایی ۲۸۴ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۳ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۴۶۵۷ نفر خبر داد.

شناسایی ۲۹۵ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۴ مورد فوتی ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

شناسایی ۲۹۵ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۴ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۴۳۷۳ نفر خبر داد.

شناسایی  ۲۷۸ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۱ مورد فوتی ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

شناسایی ۲۷۸ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۱ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۴۰۷۸ نفر خبر داد.

شناسایی ۲۹۶ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۴ مورد فوتی ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد :

شناسایی ۲۹۶ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۴ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۳۸۰۰ نفر خبر داد.

شناسایی ۲۴۰ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۲ مورد فوتی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد :

شناسایی ۲۴۰ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۲ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۳۵۰۴ نفر خبر داد.

شناسایی ۲۹۱ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۱ مورد فوتی ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

شناسایی ۲۹۱ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۱ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۳۲۶۴ نفر خبر داد.

شناسایی ۲۹۷ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۵ مورد فوتی ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

شناسایی ۲۹۷ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۵ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۲۹۷۳ نفر خبر داد.

شناسایی ۳۱۷ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ثبت ۵ مورد فوتی ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

شناسایی ۳۱۷ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ثبت ۵ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۲۶۷۶ نفر خبر داد.

شناسایی ۳۵۰ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۲ مورد فوتی ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

شناسایی ۳۵۰ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس / ۲ مورد فوتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۲۰۸۸ نفر خبر داد.